Salt marsh lamb WELSH

Salt Marsh Lamb - Facebook
Salt Marsh Lamb - Twitter

Salt Marsh Lamb

Salt Marsh Lamb, Awash With Flavour

Dim ond cig o ffermydd a ardystiwyd gan Gynllun ‘Cig Oen y Glastraeth’ all werthu dan yr enw hwn. Ceir meini prawf llym sef bod y tir dan ddr yn rheolaidd gan y llanw, yr amser pori ar y glastraeth a hwsmonaeth anifeiliaid, oll yn sicrhau bod y cynnyrch o’r ansawdd uchaf ac yn haeddu ei enw da ledled y byd.

Mae yn yn pori’n fodlon ar gyfuniad o blanhigion llawn o faetholion a mwynau sydd ar gael ar Lastraeth Cymru yn unig, gan gynnig blas anhygoel, brau sy’n toddi yn eich ceg, a’r sicrwydd ei fod yn gig lleol.

Gallwch fod yn sicr o brofiad bwyta rhagorol a chig sydd yn frau, yn ysgafn yn toddi yn eich ceg, gyda blas unigryw ac arbennig.