Y CYNHYRCHWYR

Y CYNHYRCHWYR

Rhodri ap Gwyn
FFERM HAFOD-Y-WERN, PENRHYNDEUDRAETH, GWYNEDD LL48 6LY
• Fferm deuluol
• Cynhyrchir 500 o ŵyn yn flynyddol
• Bridiau: Cymreig
• 100acer o borfa glastraeth
• Mae rhan o’r tir ym Mherchnogaeth yr Ymddiredolaeth Genedlaethol ac Ymddiredolaeth Bywyd Gwyllt
• Mae rhan o’r tir o fewn y Parc Cenedlaethol Eryri

Gwion Davies
FFERM DRAENOGAU MAWR, TALSARNAU, HARLECH LL47 6TA
• Fferm deuluol
• Cynhyrchir 400 o ŵyn yn flynyddol
• Bridiau: Prenfrith, Texels, Blue Face, Suffolk
• 100acer o borfa glastraeth
• Mae’r fferm o fewn Parc Cenedlaethol Eryri

Eurliw Jones
FELEN RHYD FACH, MAENTWROG LL41 4HY
• Fferm deuluol
• Cynhyrchir 150 o ŵyn yn flynyddol
• Bridiau: Cymreig
• 40acer o borfa glastraeth
• Busnes Merlota
• Mae’r fferm o fewn Parc Cenedlaethol EryriWelsh Salt Marsh Lamb