LLE I’W BRYNU

LLE I’W BRYNU…

D G Davies ~ Cigyddion Cymreig Teuluoedd O Safon
RHINIOG, STRYD FAWR, PENRHYNDEUDRAETH, GWYNEDD LL48 6BN
01766 770 239 www.dgdaviesbutchers.co.uk

Ewch i ymweld â D G Davies, maent yn stocio amrywiaeth eang o gynnyrch, y cyfan o ffynonellau lleol ac ar gael i’w danfon atoch y diwrnod canlynol. Galwch mewn, ffoniwch neu archebwch ar lein.

Ers ei sefydlu 80 mlynedd yn ôl, mae’r busnes teuluol traddodiadol hwn wedi datblygu’n eithriadol i fod yn fusnes llwyddiannus a phoblogaidd. Yn awr, Glyn a’i bartner Medwyn sy’n cadw’r siop, ac maent wedi bod ynghlwm â’r busnes ers 30 mlynedd.

Mae’r ddau yn deall pa mor bwysig yw defnyddio cynnyrch o safon, ac felly, dyna pam fod popeth sy’n cael eu gwerthu yn gynnyrch lleol ac o’r ansawdd uchaf posib. Mae cig eidion a’n cig oen Cymreig wedi cael statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PG1), sy’n golygu eu bod wedi eu gwarchod rhag cig sy’n honni ei fod yn lleol.
Welsh Salt Marsh Lamb
Amseroedd Agor:
• Dydd Mawrth 7.30yb – 5.00yh
• Dydd Mercher 7.30yb – 5.00yh
• Dydd Iau 7.30yb – 1.00yp
• Dydd Gwener 7.30yb – 5.00yh
• Dydd Sadwrn 7.30yb – 5.00yh